Sakskøbing Fjernvarmeselskab

Miljøvenlig varme

Sakskøbing Fjernvarmeselskab leverer miljørigtig CO2 neutral varme til sine godt 1950 forbrugere. Fjernvarmeselskabet forsynes fra det nye halmfyrede kraftvarmeværk som ligger på Tømmervej. Kraftvarmeværket som ejes af Refa energi, leverer desuden fjernvarme til Maribos forbrugere og producerer grøn el til stikkontakterne.

Som reserve står olieværket på Lillemark klar, og kan automatisk startes op i en kritisk situation.

Vi råder over et moderne ledningsnet, som kritisk bliver overvåget og løbende renoveret.