Nyhedsbrev December

2. december 2021

Nyhedsbrev december:

Nyt i sagen om REFA MSK´s rekonstruktion:

Der er onsdag d. 1. december 2021 truffet afgørelse i vores anlagte kæresag i landsretten vedr. godkendelse af rekonstuktionsforslaget for REFA MSK A/S under rekonstruktion. Landsretten har stadfæstet byrettens afgørelse. På denne baggrund er REFA MSK A/S trådt endeligt ud af rekonstruktionen, og REFA MSK A/S går ikke i denne omgang konkurs.

Sakskøbing Fjernvarmeselskab kan konstatere, at selvom den formelle sag nu er afsluttet, fortsætter den reelle sag. Sagen som angår spørgsmålet om REFA MSK A/S kunne opsige aftalen med Sakskøbing Fjernvarmeselskab, jf. konkurslovens § 12 n  og REFA MSK A/S erstatningsansvaret herfor. Ligeledes fortsætter vores klagesager. Disse sager har ingen sammenhæng med ”sagen om REFA MSK´s rekonstruktion”.

  

Vi har på baggrund af REFA udmeldte a´conto pris for 2022 færdiggjort vores budget og takstblad for 2022. Det nye takstblad ligger nu på vores hjemmeside og viser en varmepris, der ligger under niveau for ”anden halvdel” af 2021 (01.05.2021-31.12.2021). Dermed kan vores varmekunder se frem til en lavere a´conto betaling for 2022 og samtidig vil de fleste varmekunder modtage tilbagebetaling af for meget opkrævet a´conto for 2021. Dette vil blive modregnet i den første a´conto opkrævning for 2022. Det endelige beløb vil fremgå af årsafslutningen, som vi fremsender i løbet af januar måned. Baggrunden for at vi tilbagebetaler et beløb til varmekunderne er primært, at der for manges vedkommende har været et lavere forbrug i året samt at vores prisstigning i første del af 2021 ikke kunne passe helt med den første højere a´conto betaling.

Som det har været fremme i medierne, så har der været drøftelser imellem Maribo Varmeværk og REFA MSK, men det har ikke ført til en aftale endnu. En aftale imellem parterne vil kunne medvirke til lavere varmepriser til os i Sakskøbing igen. Dette er dog mere komplekst end som så, da det også indebærer forhold omkring Lolland Kommune og Maribo Varmeværks produktion.

Med baggrund i de fortsat gunstige elpriser, så arbejder REFA med flere tekniske tiltag og løsningsmuligheder for at sikre lavest mulige varmepriser, hvilket vi naturligvis påskønner. Vi ser positivt på alle ”løsninger” der vil kunne bringe vores varmepriser yderligere ned. Vores mål er dog uændret en langsigtet løsning, der vil kunne sikre varmepriserne også i årene fremover.  

Vores bestyrelsesmedlem igennem mange år Henning Tønning er i forbindelse med kommunalvalget blevet valgt ind i byrådet. Pr. d.d. har byrådet konstitueret sig, og de respektive byrådsmedlemmer er blevet tildelt udvalgsposter m.m.. Henning er i denne forbindelse blevet valgt ind i bestyrelsen i REFA I/S med virkning pr. 01.01.2022. REFA er vores samarbejdspartner og vores modpart i den verserende ”varmestrid”. Vi i bestyrelsen for Sakskøbing Fjernvarmeselskab skal med baggrund i dette have afklaret, hvorvidt Henning kan være del af begge bestyrelser. Alt andet lige finder vi det dog positivt, at byrådet i Guldborgsund Kommune vælger at tildele Henning denne rolle, da det er et klart signal om, at der skal arbejdes videre med mulighederne for at finde en mindelig løsning. Henning har om nogen et godt indblik i varmestriden.

 

Venlig hilsen

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.