Nyhedsbrev februar 2022

14. februar 2022

Nyhedsbrev februar 2022:
Vi kan i Sakskøbing se frem til lavere varmepriser. Det havde vi ikke forventet, at vi skulle skrive i år, da det jo ikke er længe siden vi offentliggjorde vores priser for 2022.
Der er i sidste uge indgået en aftale imellem Lolland Varme og REFA MSK om, at REFA MSK nu igen skal levere varme til Lolland Varme. Maribo Varmeværk medvirker til at det kan lade sig gøre, da varmen sendes fra REFA MSK til Lolland Varme igennem Maribo Varmeværk. Dette er startet op i slutningen af sidste uge.
Af der kommer en kunde mere hos REFA MSK betyder, at de kan sælge varmen billigere, da vi nu er flere til at dække deres omkostningerne og samtidig kan de producere mere strøm. For os betyder det, at vi får et pænt fald i vores indkøbspris på varme. Bliver Maribo Varmeværk også kunde hos REFA MSK på et tidspunkt, så vil det betyde endnu lavere priser til os. Vores betaling for varme til REFA MSK er en a´conto pris, og den endelige pris for året kender vi derfor først, når året er gået, og REFA MSK får gjort deres regnskab for året endeligt op.
Vores holdning er, at besparelsen allerede i år skal komme vores forbrugere til gode i form af lavere a´conto betalinger i året. Vi arbejder nu videre med at få dette på plads, og vi melder endelig ud, når vi er klar til det. Vi forventer for nærværende, at vi kan være klar til at sætte prisen ned med virkning senest pr. 1. maj.

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.