Sakskøbing Fjernvarme

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Afholdelse af Generalforsamling Hvem blev valgt ???

Mød op til vores generalforsamling onsdag d. 8. september kl. 19.00...

Varmeprisen stiger fra 1. maj

Prisen for fjernvarmen i Sakskøbing stiger. Vores varmeleverandø...

Tilmeld dig e-Boks

Vi indfører digital post, så du kan få dine breve i e-Boks. Det er hurtigt, nemt og bedre for miljøet – og du slipper for at tømme postkassen

Tilmeld e-Boks

Miljøvenlig varme

Sakskøbing Fjernvarmeselskab leverer miljørigtig CO2 neutral varme til sine godt 2000 forbrugere. Fjernvarmeselskabet forsynes fra det nye halmfyrede kraftvarmeværk som ligger på Tømmervej. Kraftvarmeværket som ejes af Refa energi.

Som reserve står olieværket på Lillemark klar, og kan automatisk startes op i en kritisk situation.

Vi råder over et moderne ledningsnet, som kritisk bliver overvåget og løbende renoveret.

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Søg Energitilskud

Overvejer du at energiforbedre dit hus så klik her og se hvad du kan få i tilskud. Hermed hjælper du os med at optjene energipoint, vi skal alligevel købe dem et sted, så lad pengene blive lokalt.

Se her hvad du kan få udbetalt

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld dig

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

SMS service

Seneste nyheder

Generelforsamling:

Onsdag d. 11. august 2021 kl. 19:00

Sted: Sakskøbings sportscenter.

Tilmelding er nødvendig på mail:

Sax@fjernvarmeselskab.dk eller i kontorets postkasse på adressen Lillemark 25 senest søndag d. 8. august.

mærk henvendelsen med hvilken adresse man repræsenterer, vi anbefaler at kun stemmeberettigede møder op.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 8. Information om opsagt varmeaftale fra REFA.
 9. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, på ovennævnte adresse.

 

De varmeste hilsner

Bestyrelsen