Om os

Det nuværende Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.M.B.A. (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar) blev stiftet den 16. november 1966 på en stiftenden generalforsamling, efter at man i nogen tid havde arbejdet med 2 fjernvarmeselskaber, dels i Rørbæk og dels i Sakskøbing.

Man arbejdede dengang med et projekt til 1,8 mill. kr. hvor 125 husstande skulle tilsluttes. I 1967 besluttede man at slå fjernvarmeselskaberne i Sakskøbing og Rørbæk sammen under navnet Sakskøbing-Rørbæk Fjernvarmeselskab.

I 1967 blev den første midlertidige varmecentral ved Saxenhøj opført, og de første rør blev lagt i jorden. Den første fuldtidsansatte varmemester blev ansat, og i 1969 blev den nuværende oliecentral på Lillemark indviet.

Ledningsnettet blev løbende udbygget og i 1978 var man nået op på 145 forbrugere.

På grund af de stigende oliepriser i begyndelsen af 1980 -erne undersøgte man mulighederne for et alternativ til olien, og det resulterede i at man i 1986, under overværelse af den daværende energiminister Svend Erik Hovmand, kunne indvie et nyopført halmvarmeværk på Maltrup Vænge.

Året efter gennemførte man den kommunale varmeplan, som resulterede i at ledningsnettet over en 6 årig periode blev renoveret og udbygget, så alle husstande i byen kunne forsynes. Samtidig blev der indført tilslutningspligt.

I løbet af 1999 opførte Sjællandske Kraftværker, det nuværende Dong Energy, et nyt halmfyret kraftvarmeværk på Tømmervej, og i dag forsyner kraftvarmeværket fjermvarmeforbrugerne i Sakskøbing og Maribo.

Det gamle halmvarmeværk på Maltrup Vænge er solgt, og vi har nu kontor på Lillemark 25. Selskabet har 2 ansatte medarbejdere.

Selskabet råder over et fuldt udbygget ledningsnet med 31,2 km. hovedledning og 33,6 km. stikledning. Der er på nuværende tidspunkt tilsluttet ca. 2050 forbrugere.

//