Bestyrelsen

Formand

Mads Lund-Hansen

Mail: best@fjernvarmeselskab.dk

Indtrådt: 2020

Genvalgt: 2024

Forbrugervalgt

Flemming Holst Sørensen

Indtrådt: 1983

Genvalgt: 2023

Forbrugervalgt

Gorm Brøgger

Indtrådt: 01.01.2022

Genvalgt: 2024

Forbrugervalgt  

Conny Agnes Krogh

Indtrådt: 2023

Valgt af Boligselskabet

Næstformand

Dennis Antonsen

Indtrådt: 2021

Genvalgt: 2024
Forbrugervalgt

Jens Anders Rasmussen

Indtrådt: 2020

Genvalgt 2023

Forbrugervalgt

Suppleanter

Henrik Lindrup Jensen

Andi Rasmussen

Forbrugervalgte

Bestyrelses honorar:

Formanden honoreres med 120.000,- årligt

Ekstraordinær bevilling til formanden i forbindelse med varmestrid/forhandlinger 60.000,-

Næstformanden honoreres med 50.000,- årligt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med 15.000,- årligt

Suppleanter honoreres med 10.000,- årligt

 

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

//