Bestyrelsen

Formand

Mads Lund-Hansen

Mail: best@fjernvarmeselskab.dk

genvalgt: 2022

Forbrugervalgt

Flemming Holst Sørensen

indtrådt: 1983

genvalgt: 2021

Forbrugervalgt

Gorm Brøgger

Indtrådt: 01.01.2022

 

genvalgt: 2022

Forbrugervalgt  

Næstformand

Dennis Antonsen

indtrådt: 2021

genvalgt: 2022
Forbrugervalgt

Jens Anders Rasmussen

Genvalgt 2021

Forbrugervalgt

Frede Rasmussen

indtrådt: 2022

Valgt af almindenyttige boligselskaber.

Suppleanter

Henrik Lindrup Jensen

Andi Rasmussen

Forbrugervalgte

Bestyrelses honorar:

Formanden honoreres med 120.000,- årligt

Næstformanden honoreres med 24.000,- årligt

Den øvrige bestyrelse og suppleanter er ulønnet