Bestyrelsen

Formand

Ole Jensen
Forbrugervalgt

Jens Lorenzen
Forbrugervalgt

Henning Tønning
Forbrugervalgt  

Næstformand

Flemming Holst Sørensen
Forbrugervalgt

Poul Henning Olsen
Forbrugervalgt

Suppleanter

Mads Lund-Hansen

Anders Rasmussen

Martin Nyvang

Forbrugervalgte

Bestyrelses honorar:

Formanden honoreres med 100.000,- årligt

Den øvrige bestyrelse og suppleanter er ulønnet