Bestyrelsen

Formand

Ole Jensen
Forbrugervalgt

Jens Lorenzen
Forbrugervalgt

Henning Tønning
Forbrugervalgt  

Næstformand

Flemming Holst Sørensen
Forbrugervalgt

Poul Henning Olsen
Forbrugervalgt

Suppleanter

Mads Lund-Hansen

Anders Rasmussen

Martin Nyvang

Forbrugervalgte