Bestyrelsen

Formand

Ole Jensen
Forbrugervalgt

Mads Lund-Hansen
Forbrugervalgt

Henning Tønning
Forbrugervalgt  

Næstformand

Flemming Holst Sørensen
Forbrugervalgt

Poul Henning Olsen
Forbrugervalgt

Suppleanter

Anders Rasmussen

Martin Nyvang

Dennis Antonsen

Forbrugervalgte

Bestyrelses honorar:

Formanden honoreres med 120.000,- årligt

Den øvrige bestyrelse og suppleanter er ulønnet