Nyt i Varmestriden

13. november 2021

Drøftelser imellem parterne i ”fjernvarmestriden”:
Der har igennem den seneste periode været dialog imellem REFA MSK, Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab.
Dialogen imellem Maribo Varmeværk og REFA MSK er kommet så langt, at det har resulteret i forhandlinger parterne imellem. For at indgå en endelig aftale stiller Maribo Varmeværk dog krav om, at Lolland Kommune skal anerkende, at Maribo Varmeværk har ret og har haft ret til at lave varme i det omfang, som de selv ønsker - altså fuldlast.
Vi i Sakskøbing Fjernvarmeselskab er bekendt med forhandlingerne og indholdet af disse, og vi er som tidligere nævnt i dialog med både REFA MSK og Maribo Varmeværk. Der er ingen nye aftaler på plads endnu, og vi er derfor fortsat bundet af den aftale med REFA MSK – som vi som bekendt underskrev under tvang tidligere på året for at få varme i Sakskøbing igen.
Vi ser naturligvis positivt på indgåelse af nye aftaler, hvilket vi også har tilkendegivet i vores dialog med parterne. En af Maribo Varmeværks øvrige betingelser er, at vi (Sakskøbing Fjernvarmeselskab) skal have genforhandlet vores varmeaftale m.m. Vi finder det lige som Maribo naturligt, at det samarbejde der historisk har været, også skal være der fremadrettet, og derfor er det nødvendigt med fornuftige vilkår for ”alle” parter.
Bestyrelsen i Sakskøbing Fjernvarmeselskab er positivt indstillet på at forhandle en endelig aftale på plads, og her vil vi naturligvis tage udgangspunkt i vores ønsker og holdninger til aftalens indhold og vilkår.
Vi håber derfor, at såvel REFA MSK som Lolland Kommune vil medvirke til, at der kan indgås en aftale med Maribo Varmeværk, så der på baggrund af denne kan arbejdes videre med en endelig ”holdbar” løsning, hvor vi i Sakskøbing igen kan få billig varme.

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.