Fra afkøling til Returtemperatur

10. oktober 2022

Fra 1. Januar ændrer Sakskøbing Fjernvarme motivations udregningen fra afkølingen til returtemperaturen. 

Dette gøres for at gøre motivationen mere fair.  

Din gennemsnitlige returtemperatur over året skal være under 48°C  

Hvis din returtemperatur ligger over 48°C skal du betale et tillæg på 1% pr. 1°C  

Det er selvfølgelig en motivation til at du skal kontakte sin VVSer for at få varmeanlægget kontrolleret og justeret. 

 Hvis din returtemperatur ligger over 48°C er dit varmeanlæg defekt eller mangler korrekt indregulering. 

 

Du kan godt gøre noget selv. 

Hvad end du læser nedenunder, gælder regel nr. 1 for fjernvarme. Der må ikke gåes på kompromis med komforten.  

 

Dit varme vand 

Største synder er ofte det varme vand. Hvis du åbner for det varme vand og mærker vandtemperaturen med hånden, skal det selvfølgeligt blive varmt, det skal også føles ubehageligt, men hvis umuligt kan holde hånden under er vandet for varmt, og du kan med fordel skrue ned for ventilen for din varmtvands beholder eller varmeveksler. Dit varme vand bør ikke være varmere end 45 - 50°C 

 

Mange nævner bakterier som argument for at skrue op for varmen, men man dræber først bakterierne når man kommer over 72°C og det lader sig ikke gøre med fjernvarmen. Det der hæmmer bakterievækst er vandflow. 

 

Optimer rumvarme. 

Mange har direkte varmeanlæg hvor varmen kommer ind fra varmeværket og direkte ind i radiatorene. De har typisk en lav returtemperatur. 

 

Blandesløjfe. 

Mange nyere varmeanlæg har en blandemulighed, i princippet cirkuler det vandet rundt og rundt, men kun tilføjer Fjernvarme når vandet der cirkuleres rund er afkølet, her kan der spares energi. Ved at sænke temperaturen. Om vinteren er der selvfølgelig behov for at skrue op så man får noget energi ind i huset, men når det ikke er vinter kan man med fordel skrue ned, hermed optimerer du dit energiforbrug. Gør det i mindre step 2-3 gange, så mærker man ingen forandring.  

 

Hvad formålet ved det? 

I mellemsæsonen og sommeren er der også behov for varme, men slet ikke så meget effekt som om vinteren. Ved at skrue ned for blandesløjfen, fjerner man varmeeffekt og radiatoren bliver ikke så varm, men den kan sagtens varme rummet op. 

I stedet for at sende 60 °C afsted til radiatoren så sender du måske kun 45°C afsted. Hermed fjerner du dit varmetab og du vil sænke din returtemperatur. 

 

Hvad får varmeværket ud af det. 

1. Dobbelt varmetab. 

Når vi sender vandet afsted med 75° taber vandet temperatur inden det når frem til dig, hvis du sender vandet retur med 50°C vil det også tabe temperatur på returvejen. 

Hvis varmen bliver brugt op og returneres med en temperatur på 35°C vil temperaturfaldet være minimalt. 

2. Opvarmning koster det samme. 

Det koster det sammer at varme 1 liter vand op. 

Det vil nogle nok bestride, men der er noget om snakken. Vandets vandring igennem en kedel, er idag så effektiv så man udnytter den sidste røg der kommer op af skorsten. Derfor er det et spild hvis returvandet fra dig ikke er kølet helt ned. 

 3. Kapacitet  

Hvis din returtemperatur er høj, bruger du meget fjernvarmevand for at opnå den ønskede effekt. Dermed bruger du det fjernvarmevand som 2 - 3 andre huse kunne få glæde af. Så hvis du bruger varmen i vandet, kan mange flere få glæde af mindre fjernvarmevand.