Ordinær generalforsamling

4. marts 2022

Indkaldelse til
Sakskøbing Fjernvarmeselskabs
ordinære generalforsamling
tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00
i Sakskøbing Sportscenter
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne
regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til
godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningens
prisbestemmelser for indeværende driftsår
fremlægges til orientering .
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det
kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere /
varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
10 dage før.

Af praktiske årsager er tilmelding nødvendig,
senest fredag d. 25. marts 2022 på
mail: sax@fjernvarmeselskab.dk eller i vores postkasse på adressen, Lillemark 25, 4990 Sakskøbing.
Skriv venligst hvilken adresse du repræsentere, og
hvor mange der deltager.
Bestyrelsen