Nyhedsbrev april 2022

15. april 2022

Nyhedsbrev april:
Først og fremmest tak for en veloverstået generalforsamling. Ligeledes tak for opbakningen til bestyrelsens fortsatte arbejde med at sikre bæredygtig fjernvarme til konkurrencemæssige priser til varmekunderne i Sakskøbing.
På generalforsamlingen orienterede vi om, at vi så ind i lavere priser for året. Da grundlaget for prisnedsættelsen nu vurderes at være til stede, så har vi i bestyrelsen godkendt det nye budget, og prisnedsættelsen træder således i kraft pr. 1. maj 2022. Vi sender en god del af besparelsen videre til jer, men vi ”henlægger” også en del til kommende års investeringer, så vi fortsat kan foretage en løbende fornyelse af fjernvarmenettet i byen m.m. Vores nye taksblad kommer snarest til at ligge på vores hjemmeside, og I modtager en ny opgørelse over jeres a´conto betalinger for den resterende del af året 2022.
Vi arbejder som nævnt på generalforsamlingen med ændringer til vores vedtægter, og vi indkalder derfor snarest til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne skal godkendes. Ændringerne sker primært med baggrund i vores ønske til, at bestyrelsen skal afspejle den kundekreds, som vi har, hvilket vi ser gode fordele i fremadrettet.
Som vi orienterede om i vores beretning for 2021, så var vores olieværk i drift i en periode sidste år, hvor varmeforsyningen fra REFA MSK blev afbrudt. At producere varme på olie er ikke fremtiden, og derfor er vi ved afsøge mulighederne for en ”opdatering” af olieværket, så vi om nødvendigt kan lave varme på en mere bæredygtig og fremtidssikret måde. Vores eget værk er et spids- og reservelastværk, hvilket betyder at det kun skal køre, når/hvis REFA MSK ikke kan levere varme til os, og derfor skal ”løsningen” kunne dække dette behov – dog også på en kold vinterdag. Forsyningssikkerhed er vigtig for os, og derfor vægter det tungt i forhold til vores fremtidige overvejelser. En uge eller 14 dage i sommerhalvåret lukker REFA MSK typisk ned, da de skal foretage gennemgang og renovering m.m. af værket. I de uger kan det komme på tale, at vi skal producere varmen selv. Historisk har vi dog købt varmen af Maribo, når REFA MSK lukker ned, men da de 2 parter fortsat ikke er enige om vilkårene for et fremtidigt samarbejde, så er det ikke sikkert, at det er en mulighed i år. Vi håber dog fortsat på, at der findes en ”god løsning” på dette.
Vi oplever pt. en del forespørgsler og tilgang fra potentielle fjernvarmekunder, hvilket vi finder særdeles positivt, da flere varmekunder giver grundlag for fortsat udvikling af Sakskøbing Fjernvarme, hvilket kommer alle varmekunder til gavn.
Med ønsket om en god påske til jer alle.

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.