Nyhedsbrev december 2022

29. november 2022

Nyhedsbrev december:

Efter et ualmindeligt varmt år er det nu blevet vinter, og vi kan se, at varmeforbruget er steget i takt med at temperaturen er faldet.

 

Varmepriserne for det kommende år er nu fastlagt

Vi har nu færdiggjort vores budget for det kommende år, og som vi også tidligere har indikeret, så sætter vi varmeprisen ned i 2023. Den ”variable varmepris” falder fra nuværende kr. 625 incl. moms til kr. 543,75 incl. moms, hvilket er et fald på ca. 13%. Dette er det laveste prisniveau, som vi har haft igennem en årrække. På ”fjernvarmesprog” vil prisen for opvarmning af et ”standardhus” i Sakskøbing bliver på ca. kr. 13.000 og i Våbensted på ca. kr. 16.300, hvilket vi er godt tilfredse med.  

Vi har først for nyligt modtaget a´conto prisen på vores varmekøb for det kommende år fra REFA MSK, og det er derfor, at vi først nu kan melde endeligt ud i forhold til vores priser for 2023.

 

Lavere priser og investeringer i fremtiden

Vi befinder os fortsat i en særdeles usikker tid, hvor vi ser store udsving i energipriserne. Yderligere er der flere faktorer, der spiller ind på REFA MSK´s produktionspris, og derfor har vi en forsigtig tilgang. Vi ønsker at sikre stabile priser og sikkerhed for levering til vores varmekunder. Som vi også tidligere har berettet om, så er vores købspris på varme fra REFA MSK en a´conto pris, og den vil derfor kunne ændre sig i løbet af året, hvis forudsætningerne skulle ændre sig.

Den aktuelle ”energikrise” viser med al tydelighed, hvor vigtig forsyningssikkerhed er. Endvidere understreger den aktuelle situation vigtigheden af, at man har flere ”heste at spille på”, hvis man skal kunne fastholde ”lave” varmepriser på den lange bane.  

For nærværende giver den ”lave” købspris på varme fra REFA MSK grundlag for, at vi både kan sænke varmeprisen og samtidig ”henlægge” til kommende års ”projekter”. Dermed kan vi ruste os til den fremtidige udvikling.

Som nævnt har året 2022 været et varmere år end normalt, og derfor vil størstedelen af vores kunder forventeligt have brugt mindre varme end det var forventet, men nu må vi se hvor koldt det bliver i den resterende del af året.

 

Dialog kan være vejen frem

Som de fleste nok har læst i bl.a. Folketidende, så ”afsøger” vi pt. sammen med de øvrige parter i ”varmestriden” mulighederne for at finde en mindelig løsning på ”striden”, der jo vil kunne være i alles interesse.

REFA MSK sælger fortsat kun varme til Sakskøbing Fjernvarmeselskab og Lolland Varme, og det vil derfor være til alles fordel, hvis der kan laves en aftale som også omfatter Maribo Varmeværk. Dette vil kunne sikre gode varmepriser og samtidig give grundlag for afvikling af den gæld i REFA MSK, der er medårsag til hele ”varmestriden”.

Der er nedsat en ”arbejdsgruppe”, der består af borgmestrene i Guldborgsund og Lolland Kommune samt formændene for REFA I/S, REFA MSK A/S, Maribo Varmeværk A.m.b.a. og Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. I gruppen har vi valgt en uvildig advokat med speciale i energi- og forsyningsret m.m. til at være ”proceskoordinator” i arbejdet med at finde mulige løsninger på ”varmestriden”.

De tidligere anlagte retssager og klagesager lever fortsat deres eget liv ved siden af arbejdet med at finde en mindelig løsning på ”problemstillingerne”.

Vi håber, at dette arbejde vil falde positivt ud, så vi alle i stedet kan bruge tiden på at ruste os til fremtiden og udvikle varmeværkerne på ”Midtlolland”.  

 

Med ønsket om en glædelig jul til jer alle.

 

Venlig hilsen

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.