Nyhedsbrev December 2023

29. november 2023

Nyhedsbrev december 2023:


Efter endnu et varmt år er det nu blevet vinter, og vi kan se, at varmeforbruget stiger i takt med den faldende temperatur. Vi har inden for den seneste tid oplevet brud på vores ledninger, hvilket er meget normalt for årstiden, da det er nu, der kommer godt gang i varmeaftaget. Vi har derfor søndag aften haft besøg af en ”termografi bil”, der har hjulpet os med at finde bruddet.
Vi var her til mandag morgen i fuld gang med at grave ned og udbedre skaden.

Varmepriserne for det kommende år er nu fastlagt

Vi har nu færdiggjort vores budget for det kommende år, og vi er således glade for at kunne melde ud, at vi i 2024 kan fastholde priserne på uændret niveau og samtidig fortsætte med ruste os til fremtiden. Vi har forsat en konservativ tilgang til dette, da vi ønsker at sikre stabile varmepriser i Sakskøbing og Våbensted, og samtidig ønsker vi at sikre os, at Sakskøbing Fjernvarmeselskab er et økonomisk sundt selskab, der kan tage del i den fremtidige udvikling.
På ”fjernvarmesprog” så er prisen for opvarmning af et ”standardhus” i Sakskøbing således uændret på ca. kr. 13.000 og i Våbensted på ca. kr. 16.300, hvilket vi er godt tilfredse med, da det er i den lave ende for fjernvarmeselskaber i ”vores landsdel”.


Fortsat dialog omkring det fremtidige varmesamarbejde på Midtlolland

Som vi tidligere har orienteret om, så har bestyrelserne i de 4 varmeselskaber på Midtlolland: Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.; Maribo Varmeværk a.m.b.a., REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S Lolland Varme A/S, igennem året arbejdet ihærdigt på at få skabt rammerne for det fremtidige samarbejde mellem de 4 selskaber, og dermed finde en mindelig løsning på ”varmestriden”. Dette arbejde har fyldt meget i året og gør det også fortsat.
Målet er en løsning med et blivende, langvarigt samarbejde, som har til formål at sikre forsyningssikkerheden på Midtlolland til gavn for alle varmeforbrugere samt de enkelte selskaber.
De tidligere anlagte retssager og klagesager lever fortsat deres eget liv ved siden af arbejdet med at finde en mindelig løsning.
Vi håber fortsat, at dette arbejde vil falde positivt ud, så vi i stedet kan bruge tiden på at ruste os til fremtiden og udvikle varmeværkerne på ”Midtlolland”.


2023 blev endnu et varmt år
Som nævnt har året 2023 været et varmere år end normalt, og derfor vil størstedelen af vores kunder forventeligt have brugt mindre varme end det var forventet, men nu må vi se hvor koldt det bliver her i den sidste måned af året.
Vi skal naturligvis nok orientere, når der er nyt.

Med ønsket om en glædelig jul til jer alle.

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

//