Nyhedsbrev Januar 2022

7. januar 2022

Nyhedsbrev januar:
Godt nytår til jer alle.
Landsretten valgte som beskrevet i vores seneste nyhedsbrev at stadfæste byrettens afgørelse omkring godkendelse af rekonstruktionsforslaget for REFA MSK A/S. Vi er i bestyrelsen af den opfattelse, at landsretten reelt ikke har forholdt sig til sagen, da de blot henviser til ”under de foreliggende omstændigheder”. Derfor har vi sammen med Maribo Varmeværk valgt at søge ”tredjeinstansbevilling” for at få sagen prøvet ved en højere instans.
Vi starter 2022 med at byde Gorm Brøgger velkommen som medlem af vores bestyrelse. Gorm blev indvalgt som suppleant ved vores seneste generalforsamling, og han træder ind i bestyrelsen i stedet for Henning Tønning, der med virkning pr. 31.12.2021 har trukket sig fra vores bestyrelse. Henning starter pr. 01.01.2022 som næstformand i REFA I/S, og som formand for REFA MSK A/S. Henning har efter moden overvejelse fundet frem til, at bestyrelsesposten hos os ikke er forenelig med at være del af bestyrelsen for REFA. Vi bakker Henning op i hans beslutning og takker for 30 års ”tro tjeneste” i bestyrelsen for Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vi ønsker ham held og lykke med de nye poster, og samtidig ser vi frem til at fortsætte dialogen med ham, så vi fortsat kan afsøge mulighederne for en mindelig løsning på den verserende varmestrid.
Vi har sluttet december af med en kold periode, og her kan vi glæde os over, at REFA MSK A/S har produceret for ”næsten fuld kraft”. Derfor har de, samtidig med at de har lavet varme til os, også produceret godt med strøm. Da elpriserne forsat ligger på et højt niveau, så kan vi forhåbentlig også få glæde af det i form af en lavere varmepris.
Inden for den næste måneds tid (hvis vejret tillader det) så starter vi gravearbejde på Åvænget, hvor vi skal have tilsluttet en ny forbruger. Yderligere så er vi så småt gået i gang med at forberede fjernvarmetilslutning til de nye boliger, som Sakskøbing Boligselskab opfører på ”Rørbæk grunden”.
Vi er nu færdige med årsaflæsningerne, og i slutningen af januar vil I modtage årsafslutningen for 2021, hvor I også modtager jeres nye styringstabel og a´conto betaling. Hvis I er tilmeldt E-boks, så modtager I den der. De foreløbige opgørelser viser, at de fleste forbrugere skal have lidt penge tilbage, da året 2021 har været lidt varmere end et ”normalår”.

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.