Nyhedsbrev Juni 2022

29. juni 2022

Nyhedsbrev juni:
Nye vedtægter og nyt medlem af bestyrelsen
Vores ekstraordinære generalforsamlinger er nu veloverstået, og vores forslag til ændring af vedtægterne er blevet vedtaget. Vi kan derfor byde velkommen til de almennyttige boligselskaber i vores bestyrelse. Sakskøbing boligselskab har valgt Frede Rasmussen til at repræsentere dem, og vi byder derfor Frede velkommen som bestyrelsesmedlem.


Vel udført vedligeholdelse, tak til Maribo Varmeværk
REFA MSK der leverer varme til os har haft lukket værket ned i uge 23 og 24, da de skulle foretage revision (vedligehold og trykprøvning m.m.). Vi har i de 14 dage modtaget varme fra Maribo Varmeværk. De har ligeledes forsynet Lolland Varme i perioden. Vi takker Maribo for hjælpen og glæder os samtidig over, at vi ikke var nødsaget til at producere varme på olieværket.


Naturgas prisernes indflydelse på Sakskøbing Fjernvarmeselskab
Grundet de stigende energipriser, så er der i områder med naturgas m.m. fokus på mulighederne for at få fjernvarme. Mange af vores kollegaer arbejder derfor på højtryk for at udvide deres fjernvarmeområder, så endnu flere kan få glæde af konkurrencedygtig fjernvarme.
I Sakskøbing har vi ikke naturgas, og vi har modsat mange andre steder haft mulighed for at justere vores priser lidt ned igen. Vi forholder os løbende til mulighederne for at udvide vores fjernvarmeområde, og aktuelt har vi arbejdet med muligheden for at etablere fjernvarme i Guldborg og Soesmarke. Dette har vi arbejdet med i en periode, og vi har haft vores rådgivere til at udarbejde materiale. Konklusionen er, at på baggrund af de stigende priser på materialer (rør m.m.) samt den kraftigt stigende rente, så kan vi ikke stille et regnestykke op, hvor det rent økonomisk vil give mening. Dette hverken for de potentielle varmekunder i Guldborg og Soesmarke eller for os i Sakskøbing. Vi har derfor besluttet, at vi for nærværende ikke vil arbejde videre med det.


Status på igangværende sager mod REFA MSK
Vores sager mod REFA MSK begynder så småt at røre på sig, men ”afklaring” kommer først i andet halvår af 2022 og for nogle sagers vedkommende i starten af 2023. Vi orienterer naturligvis, når der er nyt.


Nye åbningstider på kontoret
Vi har ændret vores åbningstider på kontoret, da behovet ses at have ændret sig i forhold til tidligere. Samtidig giver det vores ansatte en større fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdsopgaver.
Det er fremover muligt at besøge vores kontor: Tirsdag – Onsdag fra kl. 12.00 – 15.00 og torsdag fra kl. 15.00-18.00.


Tilgang af nye kunder
Siden seneste nyhedsbrev har vi fået yderligere et par nye fjernvarmekunder, og det er således fortsat glædeligt at stadig flere tilvælger fjernvarmen.

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.