Nyhedsbrev marts 2022

15. marts 2022

Nyhedsbrev marts:
Siden vores seneste nyhedsbrev er der desværre udbrudt krig i Ukraine. Krigen og sanktionerne giver stor usikkerhed og markante stigninger i energipriserne, og i store dele af landet er varmepriserne derfor steget.
Krigen har bl.a. påvirket prisen på gas, hvilket har givet store økonomiske problemer for mange virksomheder og varmekunder, gudskelov har vi ikke gas på Lolland og Falster, så vi er ikke påvirket af dette.
Til gengæld har vi jo som bekendt andre udfordringer. Som vi har beskrevet i de tidligere nyhedsbreve, så er vi dog ikke længere den eneste kunde hos REFA MSK, da Lolland Varme nu også modtager varme fra dem. Dette har sænket vores købspris med 75 kr. pr. MWh, og samtidig var vi stillet i udsigt, at hvis Maribo Varme ligeledes ville tiltræde en kontrakt med REFA MSK, så ville vores købspris falde yderligere.
Det er dog endnu ikke lykkedes Maribo Varme og REFA MSK at blive enige om levering, og vi har erfaret at aftalegrundlaget med Lolland Varme er skrøbeligt. Vi har derfor ikke endeligt lagt os fast på en prisnedsættelse til Jer forbrugere, da det vil være meget arbejdskrævende, hvis vi bliver nødsaget til at hæve prisen igen.
Vores forventning for nærværende er dog, at en prisnedsættelse kan ske pr. 1. maj og gælde med 1. majs aconto. Men vi følger sagen nøje.
Prisen på el er stadig høj i perioder, og det er vores opfattelse at MSK-medarbejderne er gode til at levere/sælge strøm når den er dyrest, og lukke ned når prisen er lille. Den høje elpris bidrager dermed positivt til vores varmepris.
Dette m.m. orienterer vi nærmere om på vores kommende generalforsamling, som vi afholder d. 29. marts i Sakskøbing Sportscenter. Vel mødt. Husk tilmelding på sax@fjernvarmeselskab.dk

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.