Nyhedsbrev november

10. november 2021

Nyhedsbrev november:
Siden seneste nyhedsbrev har bestyrelsen holdt møde, og her blev der taget godt imod de nye suppleanter. For at give dem et dybere indblik i den aktuelle ”varmestrid” samt de igangværende sager, så har bestyrelsesformanden lavet et overblik over sagerne. Dette får vi også lagt op på vores hjemmeside sammen med det ”øvrige” omkring ”varmestriden”.
Der kommer fortsat nye fjernvarmekunder til, og vi har over de seneste måneder fået 4 nye kunder. Der er også igangsat byggeri af boliger i byen, hvilket vil give yderligere nye kunder til Sakskøbing Fjernvarme.
Vi arbejder løbende med optimering af vores fjernvarmenet og forsyningen. Driftslederen arbejder pt. med ”projekt målepunkt”, der i sin enkelthed går ud på, at vi skal have flere ”målepunktet” i nettet, som vi kan styre trykket ud fra.
Vi nærmer os afslutning på processen med opsætning af nye målere. Der mangler omkring 300 målere, som vi skal have sat op hos de sidste kunder over vinteren. Vi glæder os over, at vi har indkøbt disse tidligere, da målere pt. er mangelvare hos leverandørerne. De nye målere giver hyppigere data omkring forbrug m.m., og det kommer til at give nogle fordele for både fjernvarmeselskabet og for vores kunder. Mere om det senere når vi er i mål med udskiftningerne.
Vi er fortsat i dialog med både Maribo Varmeværk og REFA MSK, og vi kan ønske, at der parterne imellem kan findes en mindelig løsning, der vil kunne give os lavere varmepriser i Sakskøbing igen.
Vi har aktuelt modtaget oplæg fra REFA MSK til vores a´conto pris for 2022, og ud fra denne ser vi ikke ind i yderligere prisstigningerne for nærværende. Den endelige pris kender vi dog naturligvis først, når året er gået. Elpriserne er over en længere periode steget pænt, hvilket bidrager positivt til driften hos REFA MSK (da de også producerer strøm), og dermed kan de tilbyde os en varmepris, der ligger en anelse under det, som vi har betalt i 2021. I forhold til dette er det værd at bemærke, at vi fortsat er deres eneste kunde, hvor de jo tidligere også havde 2 andre kunder.
Vi arbejder i de kommende uger med vores budget for 2022, og dette danner grundlag for vores varmepris for det kommende år.
Det er i øvrigt med stor glæde, at asfaltarbejdet i Våbensted er tilendebragt, og der ikke er flere huller der generer.

Venlig hilsen
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.