Nyhedsbrev september 2021

27. september 2021

Torsdag d. 23. september var bestyrelsen samlet til konstituerende bestyrelsesmøde.
På mødet blev der slået ring om 7 års planlægning, nemlig foryngelse af bestyrelsen.


Mads Lund-Hansen er vores nye bestyrelsesformand, og Dennis Antonsen er vores nye næstformand.
Helle og jeg ser meget frem til samarbejdet med dem.
Den nye ledelse vil være drivkraften i en større modernisering, som vi er meget spændte på.

I fjernvarmebranchen ligger der et arbejdsredskab, som hedder kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som bestyrelsen sultent har kastet sig over.


Omkring REFA kan jeg oplyse at vi har tilrettet og underskrevet en vagtaftale med REFA, ”Tillæg til samarbejdsaftale” Således skal vi ikke stå for vagtarbejdet, men er tilbage i den gamle ordning, dog mod betaling.
Mere om det når ordningen træder i kraft.

Det er bestyrelsens udprægede holdning at se fremad mod muligheder i varmesagen.

Der har været spurgt på Facebook om vi ikke bare kunne få varmen fra Maribo ?? til en billigere pris.

Det korte svar er ja, det kan vi sagtens i sommer sæsonen, men i efteråret kan Maribo ikke kunne følge med.

Det næste er dog at vandet skal igennem REFAs ledning og pumpes videre inde hos MSK. Den service vil de ikke yde. Dog har de tilladt, at sker ved havari. Der er det der bliver kaldt 3. parts adgang.